Saturday, April 28, 2018

Αναδοχή και υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια: τίνος είναι το πρόβλημα, τελικά;


Share/Bookmark
Μήπως, τελικά, το ψυχολογικό πρόβλημα, η ανασφάλεια ταυτότητας (που προκαλεί τον φόβο και την υπεραντίδραση) δεν βρίσκεται ούτε από την πλευρά των ομόφυλων, ούτε των ετερόφυλων ατόμων και γονέων, που αποδέχονται και είναι άνετοι με την οικογένειά τους, ούτε των παιδιών τους, αλλά βρίσκεται από την άλλη πλευρά;

Μήπως η πηγή της αντίδρασης δεν είναι η έγνοια για τα "καημένα τα παιδιά" που, όπως λένε οι επιστήμονες και η διεθνής βιβλιογραφία, δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόσθετο πρόβλημα από την παρουσία ή απουσία κάποιου φύλου ανάμεσα στους γονείς τους, αλλά από άλλους πολύ γνωστούς παράγοντες, όπως σε όλες τις οικογένειες, τα οικονομικά, την ποιότητα των σχέσεων γονέα παιδιού και των γονέων μεταξύ τους;

Μήπως η ανησυχία δεν προέρχεται από την έγνοια για το τυχόν κοινωνικό bullying ή διακρίσεις σε βάρος των παιδιών ομόφυλων οικογενειών; Διότι, προφανώς, αν ήταν γι' αυτό, η καλύτερη αντιμετώπιση θα ήταν η πλήρης νομική κάλυψη, η ενημέρωση και η τιμωρία κάθε διάκρισης ή bullying και όχι η συνέχιση διακρίσεων απέναντι σε υπαρκτές οικογένειες, διαζευγμένες, μονογονεϊκές, ομόφυλες με ή χωρίς παιδιά.

Μήπως, εν τέλει, το ασταθές, το φοβικό εντός πολλών (μερικών προέρχεται απλώς από άγνοια και έλλειψη ενημέρωσης) λίγο ή πολύ αντιδρώντων είναι η ασφάλεια για τη δική τους φύση, τη δική τους ταυτότητα, το μονοπάτι της δικής τους ζωής; Μήπως αυτό τους κάνει να προσλαμβάνουν ως απειλή την οικογενειακή ολοκλήρωση, τη χαρά και την ευτυχία των άλλων;

Μήπως πρέπει να το ψάξουν λίγο μέσα τους, γιατί, για ποιο λόγο, αισθάνονται έτσι, τι προσωπική ανασφάλεια έχουν όσοι αισθάνονται απειλημένοι από την πιθανότητα κανονικής και ευτυχούς οικογενειακής ζωής των ομόφυλων οικογενειών;

Γιώργος Γιαννούλης- Γιαννουλόπουλος


--------------------
Τι λένε οι ειδικοί
Παρέμβαση 55 ακαδημαϊκών για την αναδοχή και υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια

Ως πανεπιστημιακοί της Ελλάδας και του εξωτερικού στον ευρύτερο χώρο της ψυχολογίας, επιθυμούμε να συνδράμουμε στη δημόσια συζήτηση που διεξάγεται σχετικά με την αναδοχή αλλά και την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, με την παρακάτω τοποθέτηση, η οποία βασίζεται αυστηρά στην επιστημονική βιβλιογραφία και είναι σε συμφωνία με τις δημόσιες τοποθετήσεις της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας, της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας και της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (βλ. https://goo.gl/2yqcF2).

Η ανασκόπηση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας καταλήγει στο ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων δεν έχει μετρήσιμες επιπτώσεις στην ποιότητα των σχέσεων γονέα-παιδιού, στην ψυχική υγεία των παιδιών ή στην κοινωνική τους προσαρμογή. Δεν έχουν βρεθεί διαφορές αναφορικά με κρίσιμους παράγοντες, όπως η αυτοεκτίμηση, το άγχος, η κατάθλιψη και τα προβλήματα συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί ότι τα παιδιά ομοφυλόφιλων γονέων δεν αναπτύσσονται το ίδιο καλά σε σχέση με τα παιδιά ετεροφυλόφιλων γονέων, δεν βρίσκουν υποστήριξη στην επιστημονική ερευνητική βιβλιογραφία. Αντίθετα, τα επιστημονικά ευρήματα συμφωνούν στο ότι οι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι είναι τόσο κατάλληλοι και ικανοί ως γονείς όσο είναι και οι ετεροφυλόφιλοι. Επιπρόσθετα, η εμπειρική έρευνα δεν υποστηρίζει την αντίληψη ότι η ανατροφή από ομοφυλόφιλο γονέα επηρεάζει την ανάπτυξη της ταυτότητας φύλου του παιδιού, ενώ δεν υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα ότι η παρουσία τόσο του αντρικού όσο και του γυναικείου προτύπου στο σπίτι προάγει την προσαρμογή και ευεξία παιδιών και εφήβων.

Εκατοντάδες μελέτες που διεξήχθησαν τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν οδηγήσει σε συμφωνία σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με την υγιή προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων. Οι τρεις πιο σημαντικοί είναι: (1) η ποιότητα των σχέσεων γονέα-παιδιού, (2) η ποιότητα των σχέσεων των σημαντικών ενηλίκων στη ζωή του παιδιού ή του εφήβου (για παράδειγμα οι σχέσεις ανάμεσα στους γονείς) και (3) οι οικονομικοί και άλλοι πόροι που είναι στη διάθεση του παιδιού ή του εφήβου. Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται να είναι οι ίδιοι ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό των γονέων. (Bιβλιογραφία που υποστηρίζει τα παραπάνω συμπεράσματα βρίσκεται εδώ: goo.gl/YeyPxm).


Πηγή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ



No comments:

Post a Comment