Tuesday, December 6, 2016

Ο φαύλος κύκλος


Share/Bookmark
Είναι φανερό ότι καμιά οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο, συγκλίνοντας και όχι αποκλίνοντας από τις ανεπτυγμένες οικονομίες, με υποχρέωση διαρκών πρωτογενών πλεονασμάτων του δημοσίου 3,5% . Το γνωρίζουν όλοι. Και οι Ευρωπαίοι και το ΔΝΤ και κάθε δευτεροετής φοιτητής οικονομίας.

Για να λειτουργήσει αυτό θα έπρεπε να επιτύχει ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3,5% κατ’ έτος για να συγκλίνει και όχι να αποκλίνει από τις άλλες οικονομίες. Εάν αυτές έχουν μέσο όρο ανάπτυξης 2%, θα έπρεπε να έχει πάνω από 5,5%. Χωρίς να λογαριάζουμε τους οικονομικούς κύκλους ύφεσης / ανάπτυξης, που σίγουρα θα έρθουν και που θα ασκούν περιοδικά πιέσεις στα δημόσια έσοδα ή δαπάνες σε αυτή τη μακρά περίοδο. Αναπόφευκτα οι μισθοί θα υποχωρήσουν περαιτέρω, η ανεργία θα αυξηθεί, η φυγή κεφαλαίου και ανθρώπων θα συνεχιστεί, επιταχύνοντας τον κύκλο αποεπένδυσης και υπανάπτυξης (υπανάπτυξη είναι και η στασιμότητα, για μια χαμηλότερου επιπέδου οικονομία, όταν οι άλλοι αναπτύσσονται).

Οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες θα έχουν την πολυτέλεια αυτό το 3,5% να γίνει επένδυση, ιδιωτική ή δημόσια ή ακόμη και να δανειστούν επιπλέον για παραγωγικές Δημόσιες επενδύσεις ή /και για εξισορρόπηση των οικονομικών κύκλων. Η Ελληνική όχι. Οπότε οι φόροι θα πρέπει να αυξηθούν (ορθά το παρατηρεί το ΔΝΤ) ή να μειωθούν οι δαπάνες και όχι μόνο με τον κόφτη (όπως νομίζουν μερικοί), που λειτουργεί ισόποσα επί δικαίων και αδίκων και δεν είναι επιλεκτικός περιορισμός των μη παραγωγικών δαπανών του δημοσίου για να διασωθούν οι παραγωγικές. Θα επιδεινωθεί περαιτέρω το ασφαλιστικό, πολύ πέρα από τα αποδεκτά όρια εξορθολογισμού του, όπως και η φορολογία εισοδήματος.

Η ιδιωτική και δημόσια ολιγοπωλιακή διάρθρωση της Ελληνικής οικονομίας, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική παραγωγή, και ο αποκλεισμός των νεοεισερχομένων στην αγορά και της καινοτομίας, που υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια το Ελληνικό κράτος για τον εαυτό του και τις ιδιωτικές ομάδες συμφερόντων που εκπροσωπεί, με τις πράξεις αλλά περισσότερο ακόμη με τις ρυθμιστικές παραλείψεις του, αποτρέπουν τη μείωση των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών. Θα οδηγήσουν σε μια πορεία σταδιακής μείωσης της αγοραστικής δύναμης του διαθέσιμου εισοδήματος. Θα ενταθούν οι πιέσεις για επιπλέον προστατευτικά μέτρα στο εμπόριο και την κίνηση του χρήματος, είτε μέσω της συνέχισης του ελέγχου κεφαλαίων είτε κάτι ακόμη χειρότερο και δραστικότερο.

Συγκεκριμένα,
"Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξακολουθεί να προτιμά έναν χαμηλότερο στόχο για το μεσοπρόθεσμο πρωτογενές πλεόνασμα, της τάξεως του 1,5% αντί για το 3,5% του ΑΕΠ που επιβεβαιώθηκε στο Eurogroup. Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε χθες τον στόχο του 3,5% για έναν αριθμό ετών, ο οποίος, όπως ξεκαθάρισε στέλεχος του ΔΝΤ, θα αποφασισθεί αφού συμφωνηθούν με τους πιστωτές τα περαιτέρω μέτρα που θα χρειαστεί να πάρει για να το καταφέρει αυτό. «Το ΔΝΤ μπορεί να ζήσει με αυτόν» (σ.σ. τον στόχο), είπε χαρακτηριστικά αξιωματούχος του ΔΝΤ, «ωστόσο θα πρέπει να δούμε τα διαρθρωτικά μέτρα που θα υποστηρίξουν αυτόν τον στόχο». Προς αυτή την κατεύθυνση, θα επιστρέψει με τους θεσμούς στην Ελλάδα για τον καθορισμό με την ελληνική κυβέρνηση των μέτρων που θα το ικανοποιήσουν.
Ο αξιωματούχος (του ΔΝΤ) ξεκαθάρισε ότι αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την επέκταση του δημοσιονομικού κόφτη, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν υπάρχει τρόπος να αποφευχθούν οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και στη φορολογία εισοδήματος αν Ελληνες και Ευρωπαίοι επιμείνουν στο 3,5%».
Οπως είπε, «πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το τι σημαίνει αυτό για την ανάπτυξη», που εκτίμησε ότι θα πληγεί περισσότερο όσο πιο πολύ διαρκέσει ο στόχος του 3,5%. «Είναι ζήτημα αξιοπιστίας να προσδιορίσουμε τα μέτρα», είπε ο ίδιος. Μόνον εφόσον έχουν προσδιορισθεί οι πολιτικές που θα επιτύχουν τον στόχο για τα πρωτογενή πλεονάσματα θα γίνει η συζήτηση για τον αριθμό των ετών και τι σημαίνει αυτό για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Οπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν μπορούμε να κάνουμε μελέτη βιωσιμότητας του χρέους χωρίς έναν μεσομακροπρόθεσμο στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα». Σύμφωνα πάντως με τον αξιωματούχο, οι μεταρρυθμίσεις που θα ζητήσει το ΔΝΤ είναι οι ίδιες, ανεξαρτήτως του αν αυτός θα διαρκέσει για πέντε ή δέκα χρόνια. Εξέφρασε, δε, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το ΔΝΤ κατηγορείται ότι ζητεί επιπλέον λιτότητα, όταν έχει πει σαφώς ότι θα προτιμούσε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα.Καθώς, όπως εκτίμησε δεν υπήρξε συμφωνία στο Eurogroup γι’ αυτά τα θέματα, οι συζητήσεις θα συνεχισθούν..... "  πηγή: kathimerini.gr/ΔΝΤ: Υψηλό πλεόνασμα επί σειρά πολλών ετών θα πλήξει την ανάπτυξη

Αφού όλοι γνωρίζουν λοιπόν την αδιέξοδη δυναμική του φαύλου κύκλου, που έτσι κι αλλιώς θα οδηγήσει σε απώλεια κεφαλαίων για τους πιστωτές, σε κάποιο χρονικό ορίζοντα, και ίσως σε απώλεια μιας χώρας ολόκληρης, γιατί δεν αποδέχονται την πραγματικότητα σχεδιάζοντας μιαν άλλη προοπτική;

Η διευθέτηση του χρέους σε βάθος χρόνου με απαίτηση πολύ χαμηλότερων πρωτογενών πλεονασμάτων, ή ακόμη και η αποδοχή μικρών περιστασιακών ελλειμμάτων, είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη.

Η ικανή συνθήκη είναι η εμπιστοσύνη ότι η ίδια η χώρα, η κοινωνία και η κυβέρνησή της έχουν αντιληφθεί ότι μόνη διέξοδος για την ανάπτυξη είναι η βελτίωση των κρατικών υπηρεσιών προς την ιδιωτική οικονομία σε κάθε τομέα (δικαιοσύνη, ασφάλεια, παιδεία, υγεία, διοίκηση, αδειοδοτήσεις, ασφάλεια δικαίου) με παράλληλη ΜΕΙΩΣΗ του κόστους τους. Ο εξορθολογισμός του κράτους. Ότι η χώρα έχει σαφές και αξιόπιστο ΔΙΚΟ ΤΗΣ σχέδιο προσέλκυσης και στήριξης επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς και προσέλκυσης παραγωγικών ανθρώπων στην οικονομία της, εκεί που διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Αυτό δεν υπάρχει. Συνεπώς οποιαδήποτε ρύθμιση σε αυτή τη φάση θα πέσει στο κενό. Τα πρόσθετα κεφάλαια που θα απελευθερώνονταν θα κατέληγαν να θρέφουν τους καρκινικούς όγκους, τις μη παραγωγικές δαπάνες και το σύστημα που τις παράγει. Οπότε τεχνοκρατικά ναι, ορθά το επισημαίνει το ΔΝΤ, το σενάριο δεν βγαίνει, παρά μόνον ως πορεία προς όλο και μεγαλύτερη φτώχεια. Ούτε όμως και το άλλο σενάριο βγαίνει, και αυτό το γνωρίζουν και οι πιστωτές και το ΔΝΤ, με αυτή την πλειοψηφία, πολιτική και κοινωνική, που αντικατοπτρίζει την παρούσα αντίληψη της Ελληνικής κοινωνίας για τον εαυτό της και το μέλλον της.

Για να σπάσει ο φαύλος κύκλος απαιτείται να κατανοήσουν όλοι συνειδητά την αλήθεια και να σχεδιάσουν αντίστοιχα ένα αξιόπιστο αναπτυξιακό σενάριο.

Και στο "όλοι" δεν περιλαμβάνονται μόνον το ΔΝΤ και οι Ευρωπαίοι πιστωτές. Περιλαμβάνεται και η Ελληνική Κυβέρνηση, οι Ελληνικές ελίτ και, εντέλει, η πλειοψηφία της Ελληνικής κοινωνίας.

Δύσκολος δρόμος μπροστά...

Γιώργος Γιαννούλης- ΓιαννουλόπουλοςLikeShow More Reactions
Comment

No comments:

Post a Comment