Tuesday, December 24, 2013

Η αληθινή λίστα της ντροπής


Share/Bookmark
Διαβάστε τη λίστα της ντροπής. Όπου άλλοι πληρώνουν για οφέλη άλλων. Λείπουν αρκετά ως τα 199 άδικα τέλη και φόρους υπέρ τρίτων που η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκληρά να ΜΗΝ καταργήσει.

Τα κρυμμένα και ανεπαίσθητα αυτά χαράτσια πληρώνουμε άμεσα ή έμμεσα όλοι μέσα από τις καθημερινές συναλλαγές μας. Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, που ήδη πληρώνουν τις δικές τους υψηλές εισφορές, ακόμη κι αν δεν έχουν κανένα εισόδημα. Ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ με ατέλειωτα ένσημα και σκληρή δουλειά και μια μίζερη σύνταξη στα 67. Ακόμη και ασφαλισμένοι μηχανικοί ή δικηγόροι, οι οποίοι έχουν ελάχιστα εισοδήματα ή βρίσκονται στην ανεργία. Ακόμη και οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι και ανασφάλιστοι!!!
Θα 'χε ενδιαφέρον να είχαμε δίπλα σε κάθε ένα χαράτσι και το αντίστοιχο ετήσιο ποσό που μας αφαιρείται και τις παροχές που εξασφαλίζει σε αυτούς που τις απολαμβάνουν.

Μόνο με την αλήθεια στον δημόσιο διάλογο μπορούμε να προχωρήσουμε. Ακόμη κι όταν δε βολεύει ορισμένους, η αλήθεια πάντα μας συμφέρει όλους.

Δείτε τα ένα ένα.

Αυτά που διαπραγματεύεται σκληρά η κυβέρνησή μας να διατηρηθούν.

1. Εισφορά 2% επί αξίας τσιμέντου υπέρ Επικουρικού Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων

2. Εισφορά υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που βαραίνει το φόρο κατανάλωσης βύνης πέραν του ειδικού φόρου κατανάλωσης

3. Εισφορά - Δικαίωμα εκτελωνιστικών εργασιών (ΔΕΤΕ) που βεβαιώνεται κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφόρτωση αγαθών και καυσίμων που προστέθηκε και στη ΔΕΗ

4. Εισφορά 0,016 ευρώ επί κάθε κιλού αλευριού υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών

5. Εισφορά 0,4% επί της αξίας των φαρμάκων όπως προβλέπει υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

6. Εισφορά 0,5% επί διδάκτρων ιδιωτικών σχολείων υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης, από τον οποίο καταβάλλονται μεταξύ άλλων και οι αμοιβές των συνδικαλιστών της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος

7. Εισφορά 0,5% επί ναυαγοσωστικών υπηρεσιών υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

8. Εισφορά 1‰ επί του κύκλου εργασιών εταιρειών πετρελαίου υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών

9. Εισφορά 1,2% στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών υπέρ ειδικού λογαριασμού «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας»

10. Φόρος δημοσίων θεαμάτων από 17% έως 24% στα δημόσια θεάματα και εισιτήρια κινηματογράφων

11. Εισφορά 2% επί αξίας παραγόμενου λαδιού υπέρ δακοκτονίας

12. Εισφορά 2% επί της αξίας χάρτου, χαρτονιών και κυτταρίνης καθώς και ήμισυ λεπτού (δραχμικού) επί πωλούμενων εφημερίδων και δύο λεπτών επί πωλούμενων περιοδικών επαρχίας υπέρ Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών

13. Εισφορά 7 δρχ. κατά κιλό επί αξίας εισαγομένων και παραγόμενων κεριών υπέρ Ταμείου αποδοχών και ασφαλίσεως του Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΑΚΕ)

14. Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. σε ποσοστό 3% για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό 0,5% για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης επί της αξίας των προϊόντων

15. Εισφορές τουλάχιστον 14,5% υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν όλα τα ναύλα πέρα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Συγκεκριμένα: 3% «επίναυλο» υπέρ του “Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών”, Τέλη υπέρ ΝΑΤ 6,5%. Υπέρ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων επιβίβασης και αποβίβασης 5%. Τέλος, υπάρχουν άλλα τέλη, όπως αυτό που επιβάλλεται σε επιβάτες περιηγητικών πλοίων αλλά και τα λεμβουχικά και αχθοφορικά δικαιώματα, που εισπράττονται ακόμα σε αρκετά λιμάνια ακόμα και όταν δεν προσφέρονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες, ή τα τέλη «για διαφυγούσα εργασία» 4% και 8% για φορτηγά κάτω και άνω των 5 τόνων στην Κρήτη

16. Πλήθος χαρτοσήμων και τελών που προβλέπονται στα 75 άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος 28/1931 (ΦΕΚ Α 239) «Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου», όπως αυτά ισχύουν

17. Εισφορά 20% υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

18. Εισφορές και υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις στα τιμολόγια του Εθνικού Τυπογραφείου 36%. Εισφορά επί των Τελών Δημοσίευσης υπέρ των υπαλλήλων του Υπ. Εμπορίου (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) – 7% . Μάλιστα, οι τελευταίες χρηματοδοτούν μηνιαία επιδόματα των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, όπως αντίστοιχα τα έσοδα του Εθνικού Τυπογραφείου χρηματοδοτούν τα μηνιαία επιδόματα των υπαλλήλων του ιδίου αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης

19. Εισφορά 8% υπέρ ΝΑΤ επί εισπραττομένων δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, ελλιμενισμού και παροπλισμού από ΟΛΠ, ΟΛΘ και λιμενικά ταμεία καθώς και άλλων πόρων και που δεν ανταποκρίνονται πλέον στη σύγχρονη πραγματικότητα από δικαιώματα επί φαρικών τελών έως τα μηνιαία τέλη φορτηγίδων

20. Εισφορές 80,1% υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις επί των διοικητικά καθορισμένων αμοιβών φορτωτών σε κεντρικές αγορές, όπως προκύπτουν από το τιμολόγιο αμοιβών που εκδίδει η Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτ/σεων Ξηράς Αθηνών

21. Εισφορά 8% επί της αξίας των εγγυήσεων που καταβάλλονται για φιάλες υγραερίου και αποδίδεται υπέρ Υπουργείου Ανάπτυξης

22. Εισφορά 0,15% επί της τιμολογιακής αξίας CIF των εισαγόμενων ειδών από τρίτες χώρες σε πίστωση του τηρούμενου Λογαριασμού Ενίσχυσης Εξωτερικού Εμπορίου

23. Εισφορά 0,5% επί της αξίας όλων των εισαγομένων εμπορευμάτων που διατίθενται «κατά το ένα τρίτο προς ενίσχυση του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Αθηνών, παρακρατουμένου του ενός δεκάτου τούτου υπέρ της Ακαδημίας Αθηνών, κατά το έτερον τρίτον προς ενίσχυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατά το υπόλοιπων τρίτον διά την προώθηση της εξαγωγής των Ελληνικών προϊόντων»

24. Μεγαρόσημα, παράβολα, Κ.Ε.Α.Δ. και υπέρ ταμείων προνοίας για πολιτικές και διοικητικές δικαστικές υποθέσεις

25. Πλήθος μη ανταποδοτικών πόρων ασφαλιστικών ταμείων

26. Τέλος 1€/τόνο υπέρ του δημοσίου που ισχύει για τη διενέργεια φυτο-υγειονομικών ελέγχων και ελέγχων ποιότητας – καταλληλότητας γεωργικών προϊόντων προς Εξαγωγή. Παρά το γεγονός ότι το τέλος αυτό ισχύει για εξαγωγές γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες, αυτό επιβαρύνει, παράνομα, και τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές . Η επιβάρυνση των επιχειρήσεων με το συγκεκριμένο τέλος για ενδοκοινοτικές συναλλαγές συνιστά στην ουσία φορολόγηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Το τέλος αποδίδεται στους γεωπόνους των Νομαρχιών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10 € και ανώτερο των 1.000 € ανά φορτίο

27. Υποχρεωτική εγγραφή σε οικεία επιμελητήρια και επιβάρυνση των ετήσιων συνδρομών σε αυτά με το τέλος υπέρ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

28. Για κάθε διαφήμιση ή δημοσίευση στα ΜΜΕ έχει επιβληθεί αγγελιόσημο ύψους 20% για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και 21,5% για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Χρηματοδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών ΜΜΕ. Το υψηλό ποσοστό του αγγελιοσήμου επιβαρύνει σημαντικά το κόστος διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών

29. Τέλος υπέρ ΕΡΤ που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ

30. Υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών

α) 0,01 € για κάθε 11 παραγόμενους τόνους τσιμέντου
β) 0,01 € για κάθε 170 κιλά διατιθέμενου οινοπνεύματος
γ) 0,01 € για κάθε 170 κιλά παραγόμενης ζύμης
δ) 0,01 € για κάθε 8 τόνους παραγόμενων οξέων

31. Υπέρ Ταμείου Νομικών

1) Δικαιώματα από δημοσιεύσεις καταστατικών εταιρειών ή τροποποιήσεις: 0,5% στο ποσό του κεφαλαίου κάθε εμπορικής εταιρείας που συνίσταται εκτός Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
2) Δικαίωμα στις εισπραττόμενες από το Δημόσιο χρηματικές ποινές και μετατροπής ποινών εκ ποσοστού 4,5%
4) Το 20% στο δικαστικό ένσημο
5) Το 10% επί μεταβίβασης ακινήτων
6) Δικαιώματα σε συμβολαιογραφικές πράξεις πλην εκείνων που αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητων από επαχθή αιτία σε ποσοστά 1,3%, 0,325%, 0,65% κατά περίπτωση, στην αξία του αντικειμένου κάθε σύμβασης .

32. Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

1) Ποσοστό 1‰ στον προϋπολογισμό πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομικών, εξαιρουμένων των έργων που εκτελούνται από το Δημόσιο και τους Δήμους και τις Κοινότητες.
2) Ποσοστό 1 ‰ στην αξία των εισαγομένων μηχανημάτων από την αλλοδαπή για εκτέλεση έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών
3) Ποσοστό 1% επί πιστοποιήσεων παντός Δημοσίου Έργου

Υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Επικουρικής Ασφαλίσεως Ιπποδρομιών

α) Το 0,5% επί αμοιβαίου στοιχήματος
β) Ποσοστό 10% επί ανεξαργύρωτων δελτίων.


......

199!!!!!

Μετρήστε ως το 199 και η ανάπτυξη έρχεται...

Γιώργος Γιαννούλης- Γιαννουλόπουλος
πηγή στοιχείων ενδεικτικού καταλόγου: capital.gr
εικόνα: Πινόκιο

No comments:

Post a Comment